PO Raad                                                                                                                                                                                                                                                              Lees online | Afmelden
 
PO Raad
 
RSS   Twitter   Linkedin   Mail
NIEUWSBRIEF
5 februari 2019
In deze nieuwsbrief
Uitgelicht  
Nieuws  
Vraag van de week  
Uitgelichte bijeenkomsten  
 
De afgelopen week op mijn.poraad.nl  
Agenda  
Vacatures  
 
Uitgelicht
PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort
Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen. Ze zetten bijvoorbeeld gepensioneerden of een ouder met lesbevoegdheid voor de klas. De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.lerarentekortisnu.nl te registreren. 
Lees verder
Update - Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs 'als een goede inzet'
Minister Slob (Onderwijs) vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring. Dit staat in de Kamerbrief die de minister vorige week stuurde, voorafgaand aan het overleg met de Kamer over passend onderwijs op 31 januari 2019. In het Kamerdebat passend onderwijs kondigde minister Slob aan dat hij de reserves van samenwerkingsverbanden wil maximeren.
Lees verder
 
 
Rinda den Besten:
Education first
Goed nieuws vorige week van het kabinet. In de eerste plaats voor de ruim zeshonderd kinderen en hun gezinnen die dankzij het kinderpardon alsnog in Nederland mogen blijven. Een grote opluchting ook voor alle basisscholen van deze kinderen, die Maher, Ronia, Nour of Zilan al lang in hun hart hadden gesloten. Dankzij een forse investering in de Integratie en Naturalisatie Dienst (IND), gaan asielprocedures in de toekomst sneller en zal een kinderpardon niet meer nodig zijn. Althans, dat is de bedoeling.
Lees verder
 
Vraag van de week  
Omhoog  
 
Omwonenden van de school ervaren geluidsoverlast van spelende kinderen tijdens pauzes. Kunnen ze hiertegen succesvol optreden? Lees hier het antwoord op de vraag 
 
 
Uitgelichte bijeenkomsten  
Omhoog  
vrij
8
mrt
 
Internationale Vrouwendag #heldin
9:30 - 13:30 uur
 
Amsterdam
 
Internationale Vrouwendag: de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij de positie van de helft van de wereldbevolking in de hedendaagse samenleving. De PO-Raad en de VO-raad organiseren daartoe een inspirerend evenement, met kritische sprekers en een divers panel, in het hart van de Amsterdamse Zuid-As. Over diversiteit en inclusiviteit… en natuurlijk over vrouwen!
Lees verder
do
21
mrt
 
Themabijeenkomst governance samenwerkingsverbanden
9:30 - 12:30 uur
 
Utrecht
 
Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad hebben de leden van de vereniging ingestemd met de versterking van governance op het niveau van het samenwerkingsverband. Een van de concrete maatregelen gaat over de introductie van ten minste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan. 
Lees verder
Lees Diverse
data
 
Auditorenscholing
Diverse tijden
 
Diverse locaties
 
Hoe kunt u schoolzelfevaluaties en audits in uw bestuur en binnen uw scho(o)l(en) inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren? U leert het op de nieuwe auditorentrainingen die de PO-Raad in 2019/2020 in samenwerking met vier educatieve partners aanbiedt.
Lees verder
Afgelopen week op mijn.poraad.nl
 
 
 
 
 
Zo staat het ervoor met de vereenvoudiging van de bekostiging
Een nieuwe manier om te berekenen hoeveel bekostiging schoolbesturen krijgen zodat zij en hun stakeholders hier meer zicht en inzicht in krijgen. 
Mailing over Vensters
Aan het einde van de week ontvangen alle leden van de PO-Raad een mailing met een Deelnameovereenkomst, een Verwerkersovereenkomst en nieuwe Gebruiksvoorwaarden van Vensters.
Lees verder op mijn.poraad.nl
Meer weten over mijn.poraad.nl
 
 
Vactures  
Omhoog  
 
Senior beleidsadviseur speciaal onderwijs
Lees verder
 
Agenda  
Omhoog  
vr
08
02
 
Lerend netwerk: bestuurlijke visitatie
10:00 - 14:00
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
vr
08
02
 
Cao-bijeenkomst voor SO besturen
14:00 - 16:00
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
ma
11
02
 
Gezocht: zestig directeuren
09:30 - 12:30
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
ma
11
02
 
'Vergroten van de vijver' over (subsidie) regionale aanpak lerarentekort
13:00 - 16:30
 
 
Overig - Extern
 
ma
11
02
 
Gezocht: zestig directeuren
13:30 - 16:00
 
 
PO-Raad
 
di
12
02
 
Passend onderwijs in één dag
10:00 - 16:30
 
Utrecht
 
Overig - Extern
 
di
12
02
 
Expertgroep Onderzoek & Innovatie
13:00 - 17:00
 
 
PO-Raad
 
wo
13
02
 
Netwerk Huisacademies
10:00 - 12:00
 
Utrecht
 
Overig - Extern
 
do
14
02
 
Bestuurlijke visitatie voor éénpitters en kleine schoolbesturen
10:00 - 12:00
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
do
14
02
 
Kennisbijeenkomsten Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (openbaar onderwijs)
13:00 - 16:30
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
vr
15
02
 
Gezocht: zestig directeuren
09:30 - 12:30
 
Utrecht
 
PO-Raad
 
Website     Reageren     
Mijn gegevens
 
Aanmelden     
Afmelden
     Print