‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
PO Raad
18 juni 2018 | Nieuwsbrief
Terugkijken op het PO-Raad congres, blog over de eindtoets en meerdere vacatures Lees online  |  Afmelden
Geslaagd PO-Raad congres 
De mooiste momenten van het congres (her)beleven via video, foto's en tekst.
Lees verder  
Van eindtoets naar doorstroomtoets
17-06-2019 | Blog
Er mag dan een discussie gaande zijn, over één ding verschillen de meningen vrijwel niet: We moeten leerlingen niet meer zo vroeg selecteren. Je kansen op de arbeidsmarkt, de vervolgopleiding die je doet, ze worden nu immers voor een belangrijk deel bepaald door je ontwikkeling op de basisschool. Door het schooladvies dat je krijgt en het resultaat dat je haalt op de eindtoets. Want meerdere opleidingen volgen of van niveau wisselen op de middelbare school, dat is zo vanzelfsprekend (nog) niet.
Lees verder  
 
Nieuws
Scholen mogen toch door met flexibele schooltijden
18-06-2019 | School, kind & omgeving
Een grote opluchting voor De School in Zandvoort en andere scholen die met succes meedoen aan het experiment flexibele onderwijstijden. Dankzij een motie van CDA, D66 en de VVD en de lobby van de PO-Raad moet minister Slob (Onderwijs) zijn voornemen om het experiment te stoppen, weer intrekken. Vooruitlopend op de gevraagde wetswijziging mogen deelnemende scholen die de onderwijskwaliteit op orde hebben doorgaan. 
Lees verder  
'Dat jaarverslag kan wel wat smeuïger'
18-06-2019 | Goed Bestuur

,,Een ouder in de GMR moest 50 pagina’s platte tekst door op zoek naar de cijfers die er toe doen." Willem Kock begon anderhalf jaar geleden als bestuurder bij Best Onderwijs. Een van zijn speerpunten is het organiseren van een goede verantwoording en dialoog. En dat heeft er dit jaar toe geleid dat hij het bestuurlijk jaarverslag heeft teruggebracht tot een mooi vormgegeven, aanklikbare infographic.

Lees verder  
Schoolbesturen kunnen zich aanmelden voor raamcontract uitvoering bovenwettelijke uitkeringen
18-06-2019 | Werkgeverszaken

De informatie over de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen is de afgelopen weken naar alle schoolbesturen verzonden. Voor de zekerheid is de informatie met de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst met WWplus zowel per mail als (fysieke) post gestuurd.

Lees verder  
Toe aan volgende stap in aansluiting onderwijs-zorg?
17-06-2019 | Passend onderwijs, School, kind & omgeving

Wil jij samen met partners uit zorg, jeugdhulp en kinderopvang als één van de eerste regio’s in Nederland aan de slag met de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’? De Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd selecteert binnenkort tien jeugdhulpregio’s en gemeenten die als zogenoemde Inspiratieregio willen fungeren.

Lees verder  
'Versterk de verbinding tussen formele en informele medezeggenschap'
13-06-2019 | Goed Bestuur, Vereniging PO-Raad

Op de ALV presenteerde Marlies Honingh (universitair hoofddocent Bestuurskunde) vandaag als lid van de monitorcommissie het adviesrapport over medezeggenschap. Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden. Een van de belangrijkste conclusies is dat besturen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap kunnen benutten.

Lees verder  
Overig nieuws
18-06-2019   |   NOG: Congres PO-Raad, scholen morrelen aan wet- en regelgeving in belang van het kind
14-06-2019   |   NRC: 'Druk op Slob om flexibele schooltijden toe te staan'
13-06-2019   |   Ons jaarverslag 2018 staat online
Uitgelichte evenementen
Donderdag
 
09.30 -16.00 uur  
Utrecht
19
september
2019
 
Reflectiebijeenkomst: Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs?
Interessant voor: Bestuurders, Leraren, Schoolleiders
We reflecteren aan de hand van twee inhoudelijke lijnen:
1) de visie op ons onderwijs: hoe kijken we naar de leerling en hoe richten we het onderwijs in?
2) het versterken van de belangrijkste kracht van passend onderwijs – samenwerking: hoe versterken we de samenwerking op de verschillende niveaus? Lees verder
Vrijdag
 
10.00 -16.00 uur  
Utrecht
20
september
2019
 
Landelijke IKC dag ‘IKC in de praktijk’
Interessant voor: Bestuurders, Leraren, Schoolleiders
Welke praktische oplossingen zijn of worden gevonden in de uitvoering van de verschillende adviezen van de Taskforce onderwijs en kinderopvang? Welke hobbels zitten de vorming van doorgaande lijnen nog in de weg? Vragen en uitdagingen genoeg, vandaar ‘IKC in de praktijk’ als titel voor de 7e Landelijke IKC-dag. Lees verder
 
 
Vraag van de week
In een document van Vensters staat dat de resultaten van leerlingen met een IQ onder de 80 niet meetellen in de eindbeoordeling van de inspectie. Informatie van de Rijksoverheid zegt echter dat dat de resultaten van een leerling met een IQ lager dan 75 niet worden betrokken bij de opbrengstbepaling. Hoe zit dit?
Lees hier het antwoord  
 
 
 
Voor leden - Nieuw op mijn.poraad.nl
  Voor leden
 
18-06-2019   |   Goed Bestuur
De sector in cijfers: bekijk het prototype
Het verhaal van de PO-sector wordt vaak door andere partijen verteld. Zeker als het gaat om cijfers zijn de data over de PO-sector erg versnipperd. Op de ALV van november 2018 en in de Strategische agenda hebben we met elkaar afgesproken om als sector zelf ons verhaal te vertellen en te duiden. Daarom heeft de PO-Raad als pilot een prototype ontwikkeld waarmee de sector zelf het verhaal en de cijfers kan vertellen en duiden.
  Voor leden
 
13-06-2019   |   Organisatie 
De weg naar een krachtige sector
Ze lijken zo verschillend, maar toch zijn er duidelijke parallellen tussen topsportcentrum Papendal en de PO-Raad. Al sinds haar oprichting in 1971 is Papendal dé plek waar sporters zich kunnen verenigen en ontmoeten. Waar ze elkaar helpen beter te worden. Niet voor niets is het toneel van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Onze sector kan van Papendal leren, benadrukt voorzitter van de PO-Raad in haar openingsspeech.
Lees verder op mijn.poraad.nl
Meer weten over mijn.poraad.nl
 
 
Vacatures
Lees verder  
 
Agenda
20
juni
 
Kennisgroep Onderwijshuisvesting
10:00 - 12:30
Utrecht
 
20
juni
 
Expertgroep Professionele Teams
13:30 - 15:30
Utrecht
 
25
juni
 
Themabijeenkomst Vensters: schrijven voor ouders
09:30 - 12:30
Utrecht
 
29
juni
 
Nationale Onderwijskoers 2019
09:30 - 16:30
Arnhem
 
 
 
Contact
030 - 310 09 33
info@poraad.nl
www.poraad.nl

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail opties
Twitter   Linkedin   Rss
U ontvangt dit bericht op .