‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
PO Raad
9 juli 2019 | Nieuwsbrief
Weer meer vacatures in primair onderwijs en project Baanbrekers van start Lees online  |  Afmelden
Zomervakantie? Niet voor scholen. Zij zoeken nog 4200 nieuwe collega’s, blijkt uit onderzoek van de PO-Raad
Lees verder  
Nu noodpakket nodig tegen werkdruk en tekorten in funderend onderwijs
05-07-2019 | Financiën, Werkgeverszaken
Scholen, leraren, ondersteuners en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs staan voor een aantal urgente vraagstukken die het bieden van het beste onderwijs bedreigen. De gemene deler hierin is het nijpende tekort aan leraren en de hoge werkdruk. Om hier serieus werk van te kunnen maken, is een noodpakket nodig in de vorm van een totale investering van 423,5 miljoen euro nodig voor het begrotingsjaar 2020. Daarvan is 237 miljoen bedoeld voor het primair onderwijs. 
Lees verder  
 
Nieuws
Project Baanbrekers gestart: creëer een nieuwe baan die ertoe doet
09-07-2019 | Werkgeverszaken

,,We hebben in Nederland 2,1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. We kennen allemaal wel iemand die tot die doelgroep behoort. Die kunnen we niet langs de kant laten staan.'' Staatssecretaris Tamara van Ark vertelt tijdens de startbijeenkomst van het project Baanbrekers wat haar motivatie is om zich sterk te maken voor de banenafspraak. Met het project Baanbrekers bieden de VO-raad en PO-Raad scholen extra ondersteuning om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen.

Lees verder  
Laatste kans: Reageer nu op bouwstenen curriculum
09-07-2019 | Onderwijsinhoud

Bijna met vakantie? Vergeet niet te reageren op de conceptvoorstellen voor de curriculumherziening. Dat kan nog tot en met zondag 11 augustus. Jouw feedback is heel belangrijk en dus van harte welkom!

Lees verder  
Is jouw schoolbestuur al aangemeld voor het Onderwijs serviceregister?
08-07-2019 | ICT in het onderwijs

De gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO/BRON wordt vernieuwd. Om de uitwisseling te continueren, is een aanmelding voor het Onderwijs serviceregister (OSR) nodig. Half juni heeft DUO (helpdesk BRON) een mail verstuurd naar de schoolbesturen met een link om je aan te melden voor het OSR. Als je deze mail niet hebt, kun je de link ook terugvinden in Mijn BRON.

Lees verder  
Interview met Marije den Dulk: “Voor onze studenten is het een droom om iets te betekenen voor deze kinderen.”
04-07-2019 | Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

Het aantal aanmeldingen voor de pabo stijgt gelukkig, toch is het nog lang niet genoeg om het lerarentekort mee op te lossen. In het speciaal onderwijs zijn de zorgen nog groter, vacatures staan maanden lang open. Onder meer door de gedragsproblemen die veel leerlingen hebben, is de werkdruk hoog. Hoe bereid je leerkrachten hier goed op voor? Een interview met Marije den Dulk, docent pedagogiek aan de nieuwe opleiding Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs aan de Hogeschool Leiden. 

Lees verder  
Het jaarverslag gevangen in een pakkend A3
03-07-2019 | Goed Bestuur

In de Code Goed bestuur hebben de leden van de PO-Raad met elkaar afgesproken dat het jaarverslag actief publiek wordt gemaakt. In de meeste gevallen betekent dit dat de schoolbesturen het bestuursverslag en de jaarrekening op hun website publiceren. Om de informatie echt goed over te brengen en een verdiepend gesprek er over aan te kunnen gaan, kiezen sommige schoolbesturen er voor hun jaarverslag ook op een andere manier te presenteren. Eén daarvan is het schoolbestuur SAAM*.

Lees verder  
Overig nieuws
09-07-2019   |   Diploma voor alle vso-leerlingen
08-07-2019   |   Diverse moties aangenomen rond passend onderwijs
02-07-2019   |   Kabinet wil meer mogelijkheden om leraar te worden
Uitgelichte evenementen
Maandag
 
15.00 -18.00 uur  
Den Haag
28
Oktober
2019
 
Onderwijspoort: Heilige Huisjes
Interessant voor: Bestuurders, Bovenschoolse staf
Save the date! In Onderwijspoort gaat de PO-Raad in gesprek met de politiek, bestuurders, opleiders en sociale partners. Dit keer is het thema: Heilige Huisjes. We gaan met elkaar in debat over o.a. schaalgrootte, flexibele onderwijstijden en de houdbaarheid van artikel 23. Lees verder
Meerdaags
 
 
24
septemer
2019
-
4
Oktober
2019
 
Regiobijeenkomsten najaar 2019
Interessant voor: Leden PO-Raad
De data van de regiobijeenkomsten van het najaar 2019 zijn bekend! Zet ze alvast in de agenda. Nadere informatie, uitnodigingen en aanmeldmogelijkheid volgen spoedig. Lees verder
Meerdaags
 
17:00 - 19:30  
Utrecht
Startdatum 26
september
2019
 
Ontwikkelgroep schoolbestuurders en leden (G)MR
Interessant voor: Schoolbestuurders, leden (G)MR
In de ontwikkelgroep werken schoolbestuurder en lid van de (G)MR samen aan een effectief samenspel om zo de regie te voeren op onderwijskwaliteit. Er is ook een ontwikkelgroep voor schoolbestuurders en intern toezicht.  Lees verder
 
 
Vraag van de week
Moeten samenwerkingsverbanden ook rekening houden met de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen?
Lees hier het antwoord  
 
 
 
Voor leden - Nieuw op mijn.poraad.nl
  Voor leden
 
09-07-2019   |   Werkgeverszaken
Denk mee over vereenvoudiging van de bekostiging!
Op een aantal specifieke onderdelen van de bekostiging moet de vereenvoudiging nog nader worden uitgewerkt. Denk in dit kader aan aanpassingen in de groeiregeling, fusiefaciliteitenregeling, betaalritme, et cetera. De PO-Raad voert hierover het overleg met OCW, maar wil daar graag schoolbesturen bij betrekken.
  Voor leden
 
25-06-2019   |   School, kind & omgeving
Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor jouw nieuwkomersvoorziening?
Eerder dit jaar luidde de PO-Raad de noodklok over de financiële gevolgen van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid voor asielzoekersscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft inmiddels toegezegd de effecten te zullen monitoren. LOWAN en de PO-Raad zijn van mening dat je eerst een nulmeting moet doen, om de werkelijke effecten goed in kaart te brengen. Daarom vragen we je medewerking aan een enquête. Invullen duurt circa 10 minuten.
 
 
Vacatures
Lees verder  
 
 
Contact
030 - 310 09 33
info@poraad.nl
www.poraad.nl

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail opties
Twitter   Linkedin   Rss
U ontvangt dit bericht op .