‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
PO Raad
14 juli 2020 | Nieuwsbrief
Lees online  |  Afmelden
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

De PO-Raad wenst iedereen een mooie, gezonde zomer toe!
Minister neemt wetswijzigingsvoorstellen huisvesting PO-Raad over
09-07-2020 | Werkgeverszaken
Minister Arie Slob (Onderwijs) neemt de voorstellen tot wetswijziging op het gebied van onderwijshuisvesting over van de PO-Raad, VO-raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiermee wordt het voor gemeenten verplicht een meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te ontwikkelen. Zij werken hierbij samen met schoolbesturen. In de wet wordt opgenomen dat renovatie een volwaardig alternatief voor nieuwbouw wordt. Ook wordt het investeringsverbod voor besturen in het po genuanceerd.
Lees verder  
 
Nieuws
De kwetsbare kinderen worden het hardst geraakt door het lerarentekort
14-07-2020 | Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken, Speciaal onderwijs, Werkgeverszaken

Meer studenten naar het speciaal onderwijs, meer diversiteit in teams en het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en werkveld. Over deze oplossingsrichtingen gingen de deelnemers aan de werksessie aanpak lerarentekort (V)SO met elkaar in gesprek. Broodnodig, want het lerarentekort slaat ook in het speciaal onderwijs genadeloos hard toe.

Lees verder  
Monitoring noodopvang en kinderen in kwetsbare positie
13-07-2020 | Coronavirus (COVID-19), School, kind & omgeving

Tijdens de periode van afstandsonderwijs hebben schoolbesturen wekelijks data rondom noodopvang en opvang aan kinderen in kwetsbare situaties met de PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gedeeld. In opdracht van het ministerie van OCW is er onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rond noodopvang en kinderen in kwetsbare posities.

Lees verder  
Een driegesprek met een bestuurder en twee directeuren over racisme in het onderwijs: "Als ik niets zeg, wat zeg ik dan eigenlijk?”
10-07-2020 | Onderwijsinhoud

,,Jarenlang leek het voldoende om te zeggen dat iedereen welkom is. De juiste intenties hebben en dit opschrijven in mooie kernwaarden, leek genoeg”, zo stelt directeur Dennis de Kruif. ,,Mooie woorden, maar het gaat er niet om of jij stelt dat iedereen welkom is. Het gaat er om of iemand zich veilig genoeg voelt om naar binnen te stappen. Daar ligt een taak voor de schoolleider.” Een driegesprek met een bestuurder en twee directeuren over hun verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie in het onderwijs te stoppen.

Lees verder  
Inclusiever onderwijs vraagt om een open en oplossingsgerichte houding
09-07-2020 | School, kind & omgeving

,,Ouders die we spraken tijdens ons bezoek waren ontzettend positief over de aanpak binnen de scholen van samenwerkingsverband De Meijerij’’, vertelt Alfons Timmerhuis. ,,Ze ervaren een open en betrokken houding richting ouders, maar nóg belangrijker: de scholen staan open voor kinderen met verschillende zorgbehoeften. Scholen kijken naar wat het kind nodig heeft en gaan oplossingsgericht te werk.’’ Binnen het programma Met andere ogen is De Meijerij een inspiratieregio als het gaat om de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

Lees verder  
Overig nieuws
13-07-2020
Doelstelling Banenafspraak is gehaald, maar overheidssectoren blijven achter
09-07-2020
Heliomare zet apps in voor thuiszitters
08-07-2020
Schoolbesturen: Audit versterkt kwaliteitszorg
08-07-2020
Jongeren willen volgend jaar landelijke toets voor brugklassers
 
 
Vraag van de week
De vader van één van de medewerkers wordt geridderd. Valt dit onder (betaald) kort buitengewoon verlof voor de medewerker?
Lees hier het antwoord  
 
Uitgelicht evenement
Meerdaags
 
Diverse tijden  
Diverse locaties
Kijk in onze webagenda voor data
 
Regiobijeenkomsten najaar 2020
Interessant voor:
Tussen 23 september en 9 oktober 2020 vinden de regiobijeenkomsten weer plaats. Een uitstekende gelegenheid om elkaar online te ontmoeten en in gesprek te gaan over strategisch bestuurlijke thema’s in het primair onderwijs. Op de komende bijeenkomsten gaan wij graag met onze leden in gesprek over de herziening van de Code Goed Bestuur. 
Lees verder  
 
 
Voor leden - Nieuw op mijn.poraad.nl
  Voor leden
 
09-07-2020   |   Financiën
Advies expertgroep Bekostiging over rapport McKinsey
De expertgroep Bekostiging van de PO-Raad heeft een advies uitgebracht aan het bestuur over het onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van het funderend onderwijs. Het advies gaat in op de inhoud van de reactie van de PO-Raad op het rapport van McKinsey. Tijdens de webinars over het rapport kwam het advies van de expertgroep ter sprake. Daarbij is afgesproken om het advies openbaar te maken voor de leden van de PO-Raad.
Meer nieuws op mijn.poraad.nl
 
Contact
030 - 310 09 33
info@poraad.nl
www.poraad.nl

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail opties
Twitter   Linkedin   Rss
U ontvangt dit bericht op .