‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
PO Raad
13 oktober 2020 | Nieuwsbrief
Lees online  |  Afmelden
Tweede Kamer kritisch over reserves
Alle politieke partijen willen meer grip op het geld dat naar onderwijs gaat
Lees verder  
Post-coronasubsidie: meer geld en langere bestedingstermijn
12-10-2020| Coronavirus
De post-corona subsidieregeling, bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven als gevolg van door de coronacrisis opgelopen achterstanden, is een groot succes. Om alle aanvragen van de tweede termijn te kunnen honoreren, besloot het Ministerie van OCW vorige week € 38 miljoen aan extra middelen vrij te maken. Bovendien krijgen scholen langer de tijd het geld van het eerste aanvraagtijdvak te besteden.
Lees verder  
 
Nieuws
Geld uit Prestatiebox blijft na 2020 essentieel voor ontwikkeling primair onderwijs
12-10-2020 | Financiën

De zogenaamde Prestatieboxmiddelen worden na 2020 voor een belangrijk deel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs. Het andere deel van het geld gaat via een aanvullende bekostigingsregeling naar de scholen. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs) voorgesteld aan de Tweede Kamer. De PO-Raad stelt vast dat het belangrijk is voor scholen dat dit geld beschikbaar blijft voor hun verdere ontwikkeling.

Lees verder  
Waarop baseer jij het schooladvies? Gebruik de nieuwe handreiking
12-10-2020 | Onderwijskwaliteit

Jouw school geeft al sinds jaar en dag een schooladvies aan de groep 8-leerlingen. Maar waar is dat advies precies op gebaseerd? Vandaag verscheen de nieuwe handreiking schooladvisering, bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies. De handreiking sluit aan op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk.

Lees verder  
Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaat
12-10-2020 | School, kind & omgeving, Schoolgebouwen

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren de sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht. Uit de berekeningen blijkt dat er per jaar 700 miljoen euro extra nodig is op sectorniveau om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het Klimaatakkoord.

Lees verder  
Onderzoeker en pedagoog De Bruyckere: ''Werk niet evidence-based, maar evidence-informed''
30-09-2020 |

Het onderwijs staat bol van de mythes. Veel lesmethodes zijn gebaseerd op onderzoeken die bij nadere inspectie blijken te rammelen. Met die prikkelende stelling zet Pedro de Bruyckere schoolbestuurders op scherp. Zijn boodschap: vertrouw nooit zomaar mooie cijfers. En bedenk dat geen enkele aanpak geschikt is voor iedereen.  Lees de rest van het interview op Samen Slimmer PO, het nieuwe kennisplatform van de PO-Raad.

Lees verder  
Overig nieuws
13-10-2020
Nieuw: Leerlingprognoses op Primaironderwijsincijfers.nl
13-10-2020
Leescoalitie roept op tot ambitieus leesoffensief
12-10-2020
Onderzoek (arbeidsmarkt)positie oudere leraren
09-10-2020
Aan de slag met beroepskwaliteit? Gebruik de toolkit! 
08-10-2020
Onderwijsraad over sekseverschillen in onderwijs: Maak leraren bewust van genderstereotypering
08-10-2020
Protocol voortgezet speciaal onderwijs is aangepast
07-10-2020
Lesopafstand.nl is vernieuwd
 
 
Vraag van de week
Wanneer is een leerling formeel toegelaten en ingeschreven?
Lees hier het antwoord  
 
Uitgelichte evenementen
Dinsdag
 
Diverse tijden  
Online
27&30
Oktober
2020
 
Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden
Interessant voor: Bestuurders, Bovenschoolse staf, Schoolleiders, Leraren
Jouw stem telt! Werk jij in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dan heeft de Commissie Onderwijsbevoegdheden jou nodig nodig! Denk met hen mee in haar online sessies op 27 oktober van 16.00-17.00 uur en op 30 oktober van 15.00-16.00 uur.
Lees verder  
Donderdag
 
13:00 - 14:30 uur  
Online
5
november
2020
 
Kennisgroep communicatie
Interessant voor: Bovenschoolse staf
De sector is in beweging en steeds meer schoolbesturen versterken het team met een communicatieprofessional. De PO-Raad organiseert in november 2020 voor de vijfde keer een kennisgroep communicatie om te voorzien in de behoefte om dieper in te gaan op bepaalde communicatievraagstukken en thema’s. Eerder kwamen algemene thema’s en specifiek crisiscommunicatie al aan bod. Het netwerk heeft een interactief karakter, waarbij we inzetten op een mooie, leerzame dialoog, onder leiding van een specialist op het betreffende thema. 
Lees verder  
 
 
Voor leden - Nieuw op mijn.poraad.nl
  Voor leden
 
13-10-2020   
Schoolbestuur blijft eindverantwoordelijk voor ontwikkeling schoolorganisatie
De zogenaamde Prestatieboxmiddelen worden na 2020 voor een belangrijk deel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs. Minister Arie Slob (Onderwijs) wil ook een deel van het geld in een aanvullende bekostigingsregeling stoppen. De PO-Raad vindt het essentieel dat schoolbesturen hun eindverantwoordelijkheid als werkgever goed kunnen uitvoeren.


Meer nieuws op mijn.poraad.nl
 
 
Vacatures
De PO-Raad heeft op dit moment de volgende vacature: 
  Technische ondersteuning webinars en digitale bijeenkomsten
 
 
 
Lees verder  
 
Agenda
14
okt
 
Conferentie 'Genderwijs'
10:00 - 17:00
Utrecht
 
14
okt
 
Regionale researchED congressen
14:00 - 18:00
 
27
okt
 
Werkdagen resultatenmodel en collectieve ambitie (VOL)
10:30 - 14:30
Eindhoven
 
27
okt
 
Denk mee met de Commissie Onderwijsbevoegdheden
16:00 - 17:00
 
30
okt
 
Lerend netwerk voor bestuurlijke visitatie (najaar 2020)
10:00 - 14:00
Utrecht
 
03
nov
 
Leergang Kwaliteit & goed bestuur voor beginnende bestuurders
09:30 - 14:00
Driebergen-Rijsenburg
 
03
nov
 
Kennisgroep Financiën 2020
13:30 - 15:00
 
Meer bijeenkomsten  
 
 
Contact
030 - 310 09 33
info@poraad.nl
www.poraad.nl

Bezoekadres
Aidadreef 4
3561 GE Utrecht
E-mail opties
Twitter   Linkedin   Rss
U ontvangt dit bericht op .